Skolotāja, politiķe, tulkotāja, gide.

Dzimusi Kārsavā. 1983.gadā absolvējusi LVU angļu valodas un literatūras fakultāti.

Ludzas 1.vidusskolas direktore (1989-1993), 5. un 6. Saeimas deputāte. 

 

 

 

Viktors Trojanovskis. Ludzas zeme: rajona daba, vēsture, šodiena.- Ludza: Ludzas rajona padome, 2004.- 153.lpp.

Plašāk Ludzas pilsētas bibliotēkas datu bāzēs