(1958.26. IV – )

Skolotāja, politiķe, tulkotāja, gide.

Dzimusi Kārsavā. 1983.gadā absolvējusi LVU angļu valodas un literatūras fakultāti.

Ludzas 1.vidusskolas direktore (1991-1993), politiķe (5. Saeimas deputāte), Latvijas nacionālās neatkarības kustība; Latgales vēlēšanu apgabals, 1993-1995; 6. Saeimas deputāte. Labklājības ministrijas Darba departamenta Nodarbinātības politikas nodaļas vadītāja.

 

Viktors Trojanovskis. Ludzas zeme: rajona daba, vēsture, šodiena.- Ludza: Ludzas rajona padome, 2004.- 153.lpp.

Plašāk Ludzas pilsētas bibliotēkas datu bāzēs