(1905.19.X – 1963.24.VI)

Dabaszinātnieks, pedagogs.

Dzimis Malnavas (bij. Kārsavas) pagasta Kaskānu sādžā – 1927.gadā beidzis Rēzeknes Valsts skolotāju institūtu, vēlāk – LU Matemātikas un dabzinātnes fakultāti.

Strādāja Daugavpilī par skolotāju, vēlāk Pedagoģiskajā institūtā par ģeoloģijas pasniedzēju, par direktoru Rēzeknes vidusskolā, ekono­miskajā tehnikumā, Ludzas vidusskolā (1945-1946). Bija vecākais pasniedzējs Daugavpils Valsts skolotāju institūta Dabaszinātņu un ģeogrāfijas fakultātē, Daugavpils rajona Tautas izglītības nodaļas pedagoģiskā kabineta vadītājs un skolotājs 4.septiņgadīgajā skolā.

 

//Trojanovskis Viktors. Ludzas zeme.- Ludza: Ludzas rajona padome, 2004.- 185.lpp.