(1961. – )

Rēzeknes Tehnoloģuju akadēmijas  asocētā profesore, pētniece.

Dzimusi Ludzā, tur ieguvusi vidusskolas izglītību. Latvijas Universitātē  ieguvusi  ekonomista diplomu, maģistra grādu – aizstāvot promocijas darbu valsts finanšu jomā.

No 2012.g. – pastāvīga Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija docētāja.

Ir vairāku zinātnisko  publikāciju autore Latvijā un ārvalstīs, arī zinātnisko izdevumu recenzente.

Piedalījusies starptautiskajos projektos, vadījusi nodarbības ārvalstu augstskolās, docē kursus Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas studentiem.