Profesionāls aktieris, režisors, mākslinieks, veikls dejotājs, aizrautīgs dziedātājs, dzejnieks.

Dzimis Nirzas pagasta Raibakozās, absolvējis Raipoles sākumskolu, Ludzas ģimnāziju, Rīgas Teātra institūtu (1948).

Līdz 1961.gadam strādāja Daugavpils muzikāli dramatiskajā teātrī, vienlaicīgi būdams arī vietējā Pedagoģiskā institūta dramatiskā kolektīva režisors. Pēc teātra izformēšanas bija aktieris Armaviras, Kserovskas, Hakasijas dramatiskajā teātrī Abakanā, pašā Āzijas centrā.

Atgriezies dzimtenē, pasniedza zīmēšanu un mākslas vēsturi skolās, bija režisors Daugavpilī un Ilūkstē. Darbodamies par pedagogu dzimtajā Nirzas pusē, iekārtoja skolā muzeju.

Pavaļas brīžos aizrāvās ar glezniecību un dzejošanu. 1999.gadā Valmierā iznāca vārsmu grāmatiņa “Atmiņu ogles”. Dzimtajai pusei veltīts dzejolis “Šūpulis”:

Vējš liegi glāsta Andru sila priedes,

Un Diukšu kalns ver skatam tālumus.

 Mirdz dzidri saules staros Nirzas ezers, –

To apvij tālēs saucošs lielceļš balts.

Pār lēzeniem un klusiem meža līčiem

Zib krāšņās gleznās skauto upju šalts,

Šai dabas klēpī kārts bij šūpul’s man,

Kur meža šalkas, kalnu dziesmas skan.

 

Viktors Trojanovskis. Ludzas zeme: rajona daba, vēsture, šodiena.- Ludza: Ludzas rajona padome, 2004.- 212.lpp.

Plašāk Ludzas pilsētas bibliotēkas datu bāzēs