(1944.25.I – 1983.13.VI)

Mūziķis.

Dzimis Madonā. Pēc Rēzeknes mūzikas skolas pabeigšanas 1962.gadā uzsāka darba gaitas Ludzas rajona Kultūras namā kā pūtēju orķestra un estrādes orķestra vadītājs un bērnu mūzikas skolas pasniedzējs, palikdams šajos amatos līdz pat mūža beigām.

Vadītāja labā profesionālā sagatavotība, radošā mākslinieciskā izdoma, organizatoriskās un pedagoģiskās spējas daudzējādā ziņā nosaka orķestra vispārējo līmeni. 1963. gads – 2. vieta zonālajā skatē Daugavpilī. 1964. gads – Goda raksts 2. Republikas salidojumā Madonā. 1967. gads – 2. vieta zonas Dziesmu un deju svētkos Daugavpilī. 1969. gads – 3. vieta 3. Republikas pūtēju orķestru salidojumā Talsos. 1970.gads – 3. vieta Dziesmu un deju svētkos Daugavpilī. J.Broka vadītais pūtēju orķestris 1973. gadā ieguva godpilno Tautas kolektīva nosaukumu, arī vēlāk paturot pirmās vietas republikas šāda veida mūzikas kopu vidū. 1975. gads – tautas kolektīvu skatē Limbažos ar Rīgas politehniķiem dalīta 1. vieta. Tad brauciens uz Maskavu, un TSSI skatē konkursā tiek izcīnīts 3. pakāpes diploms, bet diriģents J.Broks saņēma bronzas medaļu. Šis brauciens neaizmirstams arī tādēļ, ka orķestris tika ielūgts uzstāties Centrālajā televīzijā, 1979. gads – 5. Republikas pūtēju orķestru salidojumā dzimtajā Ludzā atkal kopā ar senajiem sāncenšiem – politehniķiem dalīta 1. vieta.

J. Broks miris Ludzā. Jāņa Broka mūžs pārtrūcis agri, bet tie nepilnie 20, kas saistīti ar Ludzu, bija emocionāli spilgti un intensīvi nodzīvoti.

 

Plašāk Ludzas pilsētas bibliotēkas datu bāzēs