Muzikologs, diriģents, mūzikas pedagogs, folklorists.

Dzimis Kārsavā. Beidzis Kārsavas vidusskolu, Rēzeknes Mūzikas vidusskolu un Jāzepa Vītola Latvijas Valsts konservatorijas Mūzikas teorijas nodaļu.

Strādājis Daugavpils Mūzikas koledžā par pasniedzēju, mūzikas teorijas nodaļas vadītāju un mācību daļas vadītāju. 1995. gadā uzsācis darbību Daugavpils Pedagoģiskajā universitātē kā lektors, tad mūzikas priekšmetu grupas vadītājs, DU Pirmsskolas un sākumskolas metodikas katedras docents. Šajā laikā paaugstinājis savu kvalifikāciju. Viņš Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā Ieguvis mūzikas maģistra grādu un mākslas doktora zinātnisko grādu mūzikas vēsturē un teorijā.

Bijis DU Mūzikas un mākslu fakultātes Instrumentu spēles un mūzikas teorijas katedras asociētais profesors, pašlaik ir Mūzikas un mākslu fakultātes dekāns. Vadījis vairākus zinātniskus darbus, organizējis un vadījis DU kvalifikācijas kursus un zinātniskās konferences.

Vadījis Višķu Lauksaimniecības tehnikuma lauku kapelu, 1984. gadā nodibinājis un vada Daugavpils Tautas mūzikas ansambli “Rakari”.

Savas darbības laikā devis nozīmīgu ieguldījumu Latgales profesionālajā muzikālajā izglītībā un latgaliešu mūzikas folkloras pētniecībā un popularizēšanā.

Nozīmīgākie darbi: 32 zinātnisko pētījumu publikācijas.

 

//Latgales kultūras darbinieki 1. – Rīga: Jumava, 2008. – 140.-142.lpp.

Latgales Centrālā