Pedagogs, režisors.

Dzimis Ciblas pagasta Eversmuižā. Beidzis Maskavas komercskolu, Rēzeknes Skolotāju institūtu.

Strādājis vairākās apriņķa skolās par pasniedzēju un pārzini. Pēc kara bija rajona tautas izglītības nodaļas inspektors. Ilgus gadus vadījis Ludzas Kultūras nama dramatisko pulciņu. Viņa režijā uzvesti krievu klasiķu, kā arī citu dramaturgu skatuviskie darbi. Pats bija lielisks aktieris un deklamators, labs psihologs, dziļi inteliģents cilvēks, kas pārvaldīja vairākas svešvalodas.

 

Viktors Trojanovskis. Ludzas zeme: rajona daba, vēsture, šodiena.- Ludza: Ludzas rajona padome, 2004.- 106.lpp.