Mūzikis, zinātnieks.

Dzimis Kārsavas pagastā. 1955.g. beidzis LVK kompozīcijas un teorijas fakultātes mūzikas zinātnes nodaļu.

No 1955.g līdz 1956.g. – LPSR Kultūras Ministrijas Mācību iestāžu daļas vadītājs. Vēlāk LPSR Operas un baleta teātra direktora rīkotājs un no 1958.g. līdz 1962. g. – direktors. Kopš 1962.g. līdz 1986.gadam – LPSR Kultūras ministrs. Presē publicējis rakstus par mūzikas kritikas jautājumiem

V. Kaupužs bija sešu Latvijas Dziesmu svētku organizācijas komiteju vadītājs.

Nopelniem bagātais kultūras darbinieks (1975).

 

//Latvijas PSR Mazā enciklopēdija.- 2. sēj. 56. lpp.

 

 

 

 

Trojanovskis Viktors. Ludzas zeme.- Ludza: Ludzas rajona padome, 2004.- 183.lpp.

Plašāk Ludzas pilsētas bibliotēkas datu bāzēs