Operdziedonis.

Dzimis Ciblas pagasta Krivandas pusē Vāckalnu sādžā. Pēc Latvijas Valsts konservatorijas absolvēšanas dziedāja Akadēmiskajā korī.

Vēlāk dzīvojis un strādājis Berlīnes operā Vācijā.

 

Viktors Trojanovskis. Ludzas zeme: rajona daba, vēsture, šodiena.- Ludza: Ludzas rajona padome, 2004.- 107..lpp.