(1946.10.VIII – 1991.31.V)

Dzejniece, žurnāliste.

Dzimusi Ludzā. Beigusi vietējo vidusskolu, kur skolotāja Grigorija Moisejenko iespaidā, sākusi dzejot un savus daiļdarbus iespiest Ludzas rajona avīzes slejās. Studējusi Daugavpils Pedagoģiskajā institūta Filoloģijas Fakultātē krievu valodu un literatūru.

Ilgus gadus strādājusi rajona laikraksta redakcijā par korespondenti, bijusi jauno autoru konsultante. Publicējusi dzejoļus, aprakstus, stāstus, pasakas, tēlojumus  rajonu un republikas presē. Bijusi Ludzas literārās apvienības biedre, viņas vārsmu atdzejojumi publicēti kopkrājumā „Saule izkapts kātā” (1991).  Tulkojusi krievu valodā Andra Vējāna,  Pētera Jurciņa, Vilhelmīnes Urtānes, Jeronīma Stulpāna, Annas Rancānes, Janīnas Tabūnes, kā arī baltkrievu dzejnieku vārsmas.

Savos dzejoļos Jeļena rakstīja par pašas redzēto, pārdzīvoto, izjusto, izsāpētu. Rakstīja gleznainā, izkoptā valodā, Sevišķi tuva un dārga viņai bija dzimtā Ludza ar senajām pilsdrupām, gleznainiem ezeriem, apkaimes burvīgo dabu, pilsētas parku. Dzejnieces devumā netrūkst arī pesimistisku noskaņu par ātri pārejošo un nekad vairs neatgriežamo.

Pēc nāves krievu valodā Ludzā izdoti viņas dzejoļu krājumi „Мосты за спиной” (1996) un “И все-таки что-то осталось…” (2015), “Лудза остается навсегда”(2016), “Ранее не опубликованное, фотографии, воспоминания” (2021).

 

//Trojanovskis Viktors. Ludzānieši : ieskicējumi par novadnieku veikumu literatūrā, publicistikā, mākslā, zinātnē / Viktors Trojanovskis. – Ludza : Ludzas rajona padome, 1998. – 8.-9.lpp. : il.

Plašāk Ludzas pilsētas bibliotēku datu bāzēs