avotins

(1947.12.XII)

Dzejnieks, publicists, preses darbinieks.

Dzimis Ludzā. Bērnību pavadījis tagadējā Cirmas pagasta Vāverienē (Voverovā). Mācījies Suntažu vidusskolā, beidzis Rīgas Civilās aviācijas inženieru institūtu. Strādājis par inženieri programmētāju, komjaunatnes darbā, par laikraksta „Literatūra un Māksla” atbildīgo sekretāru un redaktora vietnieku, žurnāla „Daugava” atbildīgo sekretāru, galvenā redaktora vietnieku, laikraksta „Latvijas Jaunatne” redaktora vietnieku, Žurnālistu savienības valdes priekšsēdētāju, Rakstnieku savienības valdes sekretāru, „Jaunās Avīzes” redaktoru. Iznākuši dzejoļu krājumi: „Apiet loku”(1979), „Taupīšanās” (1983), „Lēzenā mūžība” (1986).

Periodiskajos izdevumos publicē rakstus par aktuāliem literatūras, kultūras un politiskās dzīves jautājumiem.

2008.gadā apbalvots ar 4. šķiras Triju Zvaigžņu ordeni.

 

//Viktors Trojanovskis. Ludzas zeme: rajona daba, vēsture, šodiena.- Ludza: Ludzas rajona padome, 2004.- 115.lpp.

Plašāk Ludzas pilsētas bibliotēkas datu bāzēs