(1904.4.X – 1994.2.X)

Dzejnieks, skolotājs, īstajā vārdā Ciprijans Pokrotniks.

Dzimis Ludzas apriņķa Bēzpils, toreiz Domopoles pagasta Leidumnīku ciema sīkzemnieka sešu bērnu  ģimenē. Pēc vietējās pamatskolas pabeigšanas viņš iestājies Rēzeknes Valsts pedagoģiskajā skolā. 1924.gadā sācis strādāt dzimtajā pusē Liparu pamatskolā. Dienējis 4.Valmieras kājnieku pulkā Rīgā, kur pabeidzis  Tautas universitāti. Tad mācījis bērnus Aizupes, Liparu, Bērzpils skolā. Padomju varas gados  C.Pokrotnīks ticis nozīmēts par skolu inspektoru Abrenes apriņķī, tādēļ, vāciešiem ienākot, apcietināts un ieslodzīts Balvu cietumā.

Pēc kara A.Eglājs vadījis Rīgas rajona Tautas izglītības nodaļu, bijis literatūras skolotājs, 1959.gadā pabeidzis LVU vēstures un filoloģijas fakultāti., aktīvi darbojies Zinātņu Akadēmijas Latviešu valodas un literatūras institūtā.

Viņš sakārtojis Franča Trasuna „Fabulas”, Aleksandra Adamāna dzejoļu un tēlojumu izlasi „Sapņi un zemes balss”, uzrakstījis pēcvārdu Franča Murāna dzejas grāmatai ,,Svešumā klīstot’’. Plašu vietu daiļradē ieņem intīmā lirika, daļu dzejoļu veltījis ievērojamiem novadniekiem. Rakstījis literatūrvēsturiskas apceres.

Pēdējos dzīves gadu desmitus A. Eglājs pavadījis Salaspilī. Apglabāts Salaspils kapos.

//Trojanovskis Viktors. Ludzānieši : ieskicējumi par novadnieku veikumu literatūrā, publicistikā, mākslā, zinātnē / Viktors Trojanovskis. – Ludza : Ludzas rajona padome, 1998. – 114 lpp. : il.

Plašak Ludzas pilsētas bibliotēkas datu bāzēs