(1961.1.X – )

Dzejnieks, jurists, politiķis.

Dzimis Kazahstānā. 1979. gadā beidzis Ludzas 2. vidusskolu, 1988. gadā – Latvijas Valsts universitāti, 1995. gadā – M. Gorkija Literatūras institūtu Maskavā.

No 1989. līdz 1993. gadam bijis Ludzas rajona Tautas tiesas tiesnesis, pēc tam līdz  2010. gadam – zvērināts advokāts.  Bijis Ludzas novada un 10. – 12. Latvijas Saeimas deputāts.

A.  Jakimova dzejoļi publicēti vairākos izdevumos: Rēzeknē iznākošajā ikgadējā vietējo dzejnieku almanahā, kā arī vēstnesī : “Резекненский Поэтический Вестник 2010-2013”, krājumā “Он из тиких районных столиц” u.c.  Aleksandrs Jakimovs – redaktors un sastādītājs grāmatām: “Русская поэзия Латгалии ХХ-ХХI век”, „Русская поэзия Латвии”,  „Засмотревшийся в озера”. Dzejoļu krājumu “Сборник стихов”, „Колокольный звон, плывущий”, “Колокольным звоном, полн…” un “Звон, сходящий с колоколен” – autors.

Ir Starptautiskās prozaiķu un publicistu asociācijas biedrs.

 

Plašāk Ludzas pilsētas bibliotēkas datu bāzēs