(1932.17.XII – 2004.I8.II)

Dzejnieks, publicists, pulkvežleitnants un policists.

Dzimis Ludzas apriņķa Nautrēnu pagasta Rogovkas ciemā amatnieku ģimenē. Beidzis Nautrēnu vidusskolu P.Jurciņš strādājis par tramvaja vadītāju Rīgā, dienējis armijā, bijis mēbeļu arteļa „asociācija” strādnieks, tad mācījies speciālajā milicijas vidusskolā Kauņā, strādājis kriminālajā izmeklēšanā Aucē, Liepājā, Aizputē, Tukumā, vadījis milicijas nodaļas darbu Madonā. No 1959. gada viņš strādājis Iekšlietu ministrijā, 1968.gadā neklātienē pabeidzis PSRS Iekšlietu ministrijas Augstāko skolu. 1970. gadā uzņemts Rakstnieku savienībā. No 1979. līdz 1985. gadam P.Jurciņš vadījis izdevniecības “Liesma”, oriģinālās literatūras redakciju. Kopš 1987. gada bijis Latvijas radio literāro raidījumu komentētājs, radioprogrammu vadītājs, tad Policijas akadēmijas pasniedzējs. Kopš 1983.gada – Nopelniem bagātais kultūras darbinieks.

Plašāk pazīstams ar savu darbu “Vālodzīte”. Tā īsumā varētu raksturot 1984. gada radio „Mikrofona” aptaujā otro vietu ieguvušo Pētera Jurciņa kompozīciju “Vālodzīte”.

Pirmā publikācija – žurnālā „Liesma” 1960. gadā. Laidis klajā dzejoļu krājumu:  „Smagums” (1968), „Klātbūtne” (1972), „Dzīvības augstums” (1977), „Gar doņiem ejot” (1981), izlasi „Man vienu mūžu taisnoties” (1982), „Vālodzīte” (1984), „Kvēpa lidojums”(1986), „Akmeņi un zvaigznes” (1990), bērnu grāmatas „Sievietes vara” , ,,Ar to dieniņu”. 1974. gadā izdota P.Jurciņa dzejas izlase krievu valodā „Magoņu pļauja” Pētera Jurciņa dzeja ir dziļi tautiska, viņa daiļradei ir cieša saikne ar folkloru, vārsmas caurstrāvo dziļa cilvēku mīlestība.

Daudzi komponisti (Ā. Skulte, V.Kaminskis, M.Zariņš, A.Kaužēna, V. Punka u.c.) pieķērās Pētera muzikālajiem tekstiem.

90. gadu beigās pulkvežleitnants P.Jurciņš vadījis sabiedrisko lietu nodaļu Latvijas Policijas akadēmijā, bet sirds degsmi ziedojis jaunradei.

Apglabāts Nautrēnu pagasta Desetnieku kapos.

//Trojanovskis Viktors. Ludzānieši : ieskicējumi par novadnieku veikumu literatūrā, publicistikā, mākslā, zinātnē / Viktors Trojanovskis. – Ludza : Ludzas rajona padome, 1998. – 114 lpp. : il.

Plašāk Ludzas pilsētas bibliotēkas datu bāzēs