karudzniks

(1921.11.XII – 2003.17.VII)

Dzejnieks, publicists, komponists, vijolnieks, grafiķis.

Dzimis Zvirgzdenes pagasta Aizpures ciemā.

Mācījies Rēzeknes apriņķa Piļcines pamatskolā, Rēzeknes Skolotāju institūta paraugskolā, Rēzeknes ģimnāzijā, Rēzeknes Tautas konservatorijā, LU studējis tieslietas.

Pēc 2. pasaules kara mācījies un pabeidzis Kuldīgas daiļamatniecības un mūzikas skolu. (1949-52), līdz 1968. strādājis Kuldīgas mūzikas skolā, tad pārcēlies uz dzīvi Jūrmalā un ilgus gadus strādājis Rīgas porcelāna rūpnīcā par trauku apgleznotāju. Pēc 1985.g. Karūdznīks dzīvoja Kurzemē – Talsu raj. Abavas pag. Sabiles Zemgaļos.

Dzejot sācis 46.g. vecumā.

Viņa darbus dzimtenē nepublicēja, un tos nosūtīja V.Locim uz Minheni, kas “Latgaļu izdevniecībā” laida klajā dzejoļu krājumu “Laiks i nalaiks” (1974) un “Latgaļu melodijas” (1977). Krājumos ietverti klasiskie un t.s. Medeņa metru formā sarakstītie dzejoļi, tajos latgaliešu nacionālās atmodas, nacionālā lepnuma, dzimtenes mīlestības, dzimtās val. un tautas tradīciju cildinājuma motīvi. Tie ir gan liriski dzejoļi, gan fabulas, gan virkne deklaratīvu “lozunga lirikas” paraugu. Kopš 1989. Karūdznīka dzejoļi tiek publicēti latgaliešu periodiskajos izdevumos “Mōras Zeme” un “Jaunō Dzeive”, “Zemturs”, vairāku Latgales rajonu laikrakstos, latgaliešu rakstu valodas veidotajās literārajās lappusēs. 1992. izdoti lirikas krājumi “Treis vaiņuki” un grāmata “Fabulas”. Ap 20 krājumu datorsalikumā, ilustrēti ar Karūdznīka grafikām, tiražēti 5-10 eks., deponēti vairākās Latgales kultūras iestādēs. Tur ir eposa mēģinājums, poēma, fabulas, liriski dzejoļi, esejas.

Viņš bijis arī komponists.

Latgales lauku kultūras kompleksa „Jasmuiža” izdevniecībā izdoti lirikas krājums „Trejs vaiņuks” un fabulu krājums “Cyrma bruninīks”, par paša līdzekļiem izdevis koprakstus 25 grāmatās: literārie darbi – 8, skaņdarbi -12 un grafikas darbi – 5 sējumos.

Apbedīts Sabiles Meža kapos.

 

//Trojanovskis Viktors. Ludzas zeme.- Ludza: Ludzas rajona padome, 2004.-301.lpp.

Plāšāk Ludzas pilsētas bibliotēkas datu bāzēs