Kaupužs Viktors

(1912.07.XII – 1954.)

Dzejnieks, prozaiķis, publicists.

Dzimis Malnavas (bij. Kārsavas) pagasta Daguševā. Pēc vietējās pamatskolas mācījies Aglonas ģimnāzijā, Latgales Tautas universitātes komerczinību nodaļā, Latvijas Lauksaimniecības tautas augstskolā.

Pirmā publikācija 1929.gadā žurnālā „Sauleite”. Bijis laikraksta „Latgolas Vōrds” līdzstrādnieks, korektors, tipogrāfijas „Dorbs un Zineiba” kantora vadītājs, vienlaicīgi arī žurnāla „Zīdūnis” tehniskais redaktors un žurnāla „Sauleite” redaktora palīgs. Rakstījis liriskus dzejoļus, tēlojumus, skices, feļetonus un apcerējumus.

Publicējies ar literāro pseidonīmu Daguševs Viktors, Dauguševskis. Bijis Rēzeknes strādnieku arodbiedrības komitejas loceklis un 17. Rēzeknes aizsargu pulka sporta kluba valdes loceklis.

 

//Trojanovskis Viktors. Ludzas zeme.- Ludza: Ludzas rajona padome, 2004.- 183.lpp.

Plašāk Ludzas pilsētas bibliotēkas datu bāzēs