(1918.27.I – 1959.03.III)

Literatūras kritiķis, publicists, prozaiķis.

Mācījies Daguševas un Nesteru 6-kl. pamatskolā, Daugavpils, Kārsavas un Abrenes latviešu ģimnāzijā.

Pirmie raksti un dzejas iespiesti nelegālajos izdevumos “Taisneiba” un “Zarja”. Kara laikā strādā dažādus darbus Krievijā, mācās Maskavas Bibliotēku institūtā.

Pēc kara nododas publicistikai, īpašu uzmanību pievērsdams bērnu un jaunatnes literatūrai. Vada “Literatūras un Mākslas” literāro nodaļu, rediģē žurnālus “Bērnība” un “Liesma”.

Literārais mantojums ir diezgan prāvs: 150 publicistisku un literatūrkritisku rakstu, 15 īso stāstu un aprakstu, garstāsts “Ziedoņa laiks” u.c. Sakārtojis grāmatu “Latviešu stāsti” krievu valodā un stāstus bērniem “Mūsu gaitas”. Daļa nozīmīgāko darbu sakopota 1964. gadā iznākušajā izlasē “Ozolzīles”.

 

//Trojanovskis Viktors. Ludzas zeme.- Ludza: Ludzas rajona padome, 2004.- 183.lpp.

Plašāk Ludzas pilsētas bibliotēkas datu bāzēs