madsolas

(1913.13.X – 1975.26.II)

Rakstnieks, pedagogs, dzejnieks.

Dzimis  Mežvidu (agr. Nautrēnu) pagasta Griudinīšos, mācījies Mežvidu 6-kl. pamatskolā, Aglonas ģimnāzijā, Jelgavas Skolotāju institūtā, LVU Filoloģijas fakultātē.

Strādājis vairākās Latgales un Zemgales skolās. Rakstīja dzejoļus, stāstus, lugas, balādes, fabulas. Viņu allaž iedvesmojusi dzimtā zeme un mīlestība. Iznācis krājums “Lynu zīdi” (1943), stāstu grāmata “Ausmas zeme”, daudzas vārsmas iespiestas rakstu krājumos “Olūts”, latgaliešu periodiskajos izdevumos, 1993. gadā Rēzeknē nākusi klajā dzejas izlase “Lynu zīdi”.

Vecāka gadagājuma mežvidieši zina nostāstu par viņa pseidonīma izcelsmi. J. Ludborža vectēvs reiz vedis pilnu medus mucu. Ceļa dangā tā sašķiebušies, noslīdējusi no ratiem zemē un sašķīdusi. Medus izlijis ceļa grambās. Saskrējuši ganu zēni, smēluši to un gardi ēduši, nebeigdami slavēt produkta saldumu. No tā laika to klajo lauku mežiņu un purviņu ieloku nosaukuši par Madsolu.

Miris Dobeles rajona  Ukru ciemā.

 

 

//Trojanovskis Viktors. Ludzas zeme.- Ludza: Ludzas rajona padome, 2004.- 192.lpp.

Plašāk Ludzas pilsētas bibliotēkas datu bāzēs