poikansagris

(1964.27.IV -)

Dzejnieks. Dzimis Ludzas rajona Mērdzenē ārstes un elektriķa ģimenē. Viņš bija esejista, dzejnieka Riharda Rudziša (1898 – 1960) mazdēls.

Pabeidzis Jūrmalas 1.vidusskolu, studējis LVU Bioloģijas fakultātē, strādājis Jūrmalas 1.poliklīnikā par galdnieku, vadījis zooloģijas pulciņu. Jūrmalas jauno naturālistu stacijā.

Publicēties sācis ,,Literatūrā un Mākslā” 1985. gadā. Iznācis A. Poikāna dzejoļu krājums „Gaisa dārzs” (1989). Rakstījis arī dzeju bērniem. Viņa vārsmās dominē motīvs „cilvēks – Visums, pasaule, daba”

 

//Trojanovskis Viktors. Ludzānieši : ieskicējumi par novadnieku veikumu literatūrā, publicistikā, mākslā, zinātnē / Viktors Trojanovskis. – Ludza : Ludzas rajona padome, 1998. – 114 lpp. : il.

Plašāk Ludzas pilsētas bibliotēkas datu bāzēs