(1922.22.I – 2006.13.VIII)

Rakstnieks, publicists, zinātnieks, sabiedriskais darbinieks.

Dzimis Ludzas apriņķa Zvirgzdenes pagasta Muizinieku ciemā. Pēc vietējās pamatskolas pabeigšanas mācījies Ludzas Valsts ģimnāzijā, tad studējis farmāciju Latvijas Universitātē. Kara laikā iesaukts latviešu leģionā, iedalīts 15. divīzijas sastāvā, kaujā guvis ievainojumu un pārvietots uz Vāciju ārstēties. Pēc tam ticis virsnieku kursos Prāgā, vēlāk sūtīts uz Berlīni, kara beigās padevies amerikāņu gūstā un nokļuvis Cedeļgēmes nometnē Beļģijā.

Likteņgaitas aizvedušas T. Puisānu pāri okeānam. Patvēruma zemē Kanādā viņš kļuvis par raktuvju strādnieku, uzsācis vēstures studijas Mc. Mastu Universitātē Hamiltonā, pabeidzis tās tikai 1954. gadā. Papildinājis zināšanas vēstures filozofijas un historiogrāfijas nozarēs Toronto Universitātē.

Ilgus gadus strādājis Kanādas federālās valdības meteoroloģiskajā dienestā pašos valsts ziemeļos. Darbojies emigrantu presē un sabiedriskajās organizācijās. Ar domu par dzimteni T. Puisāns uzrakstījis grāmatas: ,,Nogrimušās jaunavas mantojums – Ludza” publicēta 1973. gadā novadnieka Jāņa Šķirmanta apgādā Kanādā, atkārtoti izdota dzimtenē, 1979. gadā ASV nācis klajā stāstu un pasaku krājums ,,Senču pēdas”, 1984. gadā Toronto publicēta plaša apcere ,,Latviešu katoļi Kanādā 1948 – 1983”, ne mazāk saistošas, kaut dažviet apstrīdamas ir vēsturiskās skices ,,Latgale” (Toronto, 1988), vēl viņa spalvai pieder grāmata ,,Akmens un sirds” – bijušā leģionāra dažādu gadu atmiņu stāsti, uzrakstīta arī Latvijas vēsture angļu valodā un monogrāfija par Jāni Niedru. Latgales kultūras centra izdevniecībā Rēzeknē 1997. gadā iznākusi T. Puisāna grāmata ,,Vēstures mozaīka.”.

1995. gadā viņam piešķirta Pasaules brīvo latviešu apvienības Kultūras fonda Krišjāņa Barona prēmija par pētījumiem  vēsturē un socioloģijā.

Tadeušs Puisāns atdusas Toronto Jorkas kapsētā.

 

//Trojanovskis Viktors. Ludzānieši : ieskicējumi par novadnieku veikumu literatūrā, publicistikā, mākslā, zinātnē / Viktors Trojanovskis. – Ludza : Ludzas rajona padome, 1998. – 114 lpp. : il.

Plašāk Ludzas pilsētas bibliotēkas datu bāzēs