(1922.11.X – 2015.20.XII)

Rakstnieks, dzejnieks, vēsturnieks, filologs, literatūras zinātnieks.

Dzimis Rundēnu pagastā, studējis Baltijas Universitātē Vācijā, Lojolas Universitātē Čikāgā, Notre Dame Universitātē Indiāņa, Madrides, Stanforda, Upsalas, Helsinku, Hamburgas, Getingenas Universitātē.

Lasījis lekcijas vācu un krievu valodā un literatūrā, par dažādu tautu eposiem vairākās pasaules augstskolās. Kopš 1987. gada profesors dzīvo Čikāgā, ASV.

Uzrakstījis virkni grāmatu – romānu “Ar nāvi uz tu”, stāstu un noveļu krājumu “Via tua”, alegorijas “Katram savs”, dzejoļu krājumus “Uz Latgali”, “Testaments” un citus, sakārtojis vairākas antoloģijas un rakstu krājumus. Rēzeknē iznācis lirikas krājums “Atziņas” (1994), leģendas “Trīs zvaigznes” (1995). Daudz rakstu izkaisīts pasaules presē.

Miris Čikāgā.

 

//Viktors Trojanovskis. Ludzas zeme: rajona daba, vēsture, šodiena.- Ludza: Ludzas rajona padome, 2004.- 263.lpp.

Plašāk Ludzas pilsētas bibliotēkas datu bāzēs