(1905.28.V – 1962.26.IV)

Publicists, dzejnieks.

Dzimis Ciblas pagasta Kalvās. Beidzis Rēzeknes komercskolu, studējis LU tautsaimniecību.

Bijis strādnieku un mājkalpotāju slimokašu pilnvarnieks, Ludzas apriņķa nodokļu inspektors. Rakstījis apcerējumus, esejas un dzejas latgaliešu periodiskajiem izdevumiem.

Mītnes zemē Vācijā pildījis Eslingenas kolonijas darba daļas vadītāja pienākumus, pēc ieceļošanas Kanādā bija pārkvalificējies par namdari. Kitčeneras latviešu biedrības un vietējās “Daugavas Vanagu” nodaļas dibinātājs un vadītājs.

Miris Kitčenerā, Kanādā

//Viktors Trojanovskis. Ludzas zeme: rajona daba, vēsture, šodiena.- Ludza: Ludzas rajona padome, 2004.- 106..lpp.

Plašāk Ludzas pilsētas bibliotēkas datu bāzēs