trojanovskis 1

(1940.10.VIII – 2006.26.VI)

Novadpētnieks, literāts.

Dzimis Cirmas (bij. Zvirgzdenes) pagasta Ramslovas sādžā. Mācījies Strautiņu 7-gad. skolā Pokuminā, Rēzeknes un Valmieras pedagoģiskajā skolā, Daugavpils Pedagoģiskajā institūtā, Latvijas Valsts universitātes Vēstures un filoloģijas fakultātes Latviešu valodas un literatūras nodaļā. Strādājis skolās, avīžu redakcijās, muzejā, ceļojumu un ekskursiju birojā.

Sastādījis grāmatas: “Saule izkapts kātā” (1991), “Dzeja Ludzai” (2002), uzrakstījis – “Ludzānieši” (1998), “Ludza laiku lokos” (2002), “Smaidi un smīni” (2002), “Īsprātības” (2003), „Garāmejot” (2004), „Ludzas zeme” (2004), „1001 prātula” (2005).

 Miris Ludzā.

Plašāk Ludzas pilsētas bibliotēkas datu bāzēs