vasiljevs

(1924.23.II – 2016.08.X)

Dzejnieks, skolotājs.

Ilgu laiku strādājis Rundēnu vidusskolā. Brīvajā laikā dzejojis. Publicējis lielākoties rajona un republikas presē. Viņa vārsmu galvenā tematika – Latgales gleznainās dabas un mīlestības apjūsmošana, atmiņas par karu, jo pats bijis Otrā pasaules kara dalībnieks.

Par viņu Vitebskas televīzija uzņēmusi dokumentālu filmu “Jevgeņija Vasiļjeva ceļš”.

 

//Viktors Trojanovskis. Ludzas zeme: rajona daba, vēsture, šodiena.- Ludza: Ludzas rajona padome, 2004.- 264.lpp.

 Plašāk Ludzas pilsētas bibliotēkas datu bāzēs