vejans

(1927.20.IV – 2005.8.XII)

Dzejnieks, prozaiķis, kritiķis, publicists. Īstajā vārdā Donats Kalnačs

Dzimis Nirzas pagasta Vorslovas sādžā. Mācījies Dubuļu pamatskolā, Ludzas vidusskolā, Rīgas pilsētas 1. vidusskolā, skolotāju sagatavošanas kursos Ludzā, Latvijas Valsts Pedagoģiskajā institūtā.

 Strādājis par matemātikas un vēstures skolotāju Nirzas nepilnajā vidusskolā, žurnāla “Karogs” redakcijā – 17 gadus pārzinājis dzejas nodaļu, kopš 1967. gada bijis izdevuma galvenais redaktors. Mēnešraksta slejās pavēris ceļu noklusētajiem un jaunajiem no Latgales puses nākošajiem literātiem. No 1953. gada – Rakstnieku savienības biedrs, no 1965. gada – LPSR Nopelniem bagātais kultūras darbinieks, no 1977. gada – Ludzas pilsētas Goda pilsonis.

Ilgu laiku bijis Latvijas PSR Miera komitejas priekšsēdētājs, apmeklējis daudzas ārvalstis, dibinājis kontaktus ar tur dzīvojošajiem trimdas tautiešiem. Ir visražīgākais mūsdienu latgaliešu literāts, kas izdevis trīsdesmit dzejas grāmatas pieaugušajiem un bērniem, desmit publicistikas krājumus, daudz atdzejojis, kārtojis izlases, rakstījis grāmatu priekšvārdus, dokumentālu filmu scenārijus. Bieži ciemojas Latgalē: Ludzā, Nirzā.

 

//Viktors Trojanovskis. Ludzas zeme: rajona daba, vēsture, šodiena.- Ludza: Ludzas rajona padome, 2004.- 214.lpp.

 Plašāk Ludzas pilsētas bibliotēkas datu bāzēs