(1918.12.I – 2004.1.VII)

Literāts, žurnālists.

Dzimis Kārsavas (tagad Malnavas) pagastā Morozovas sādžā Jaunlatgalē. Beidzis Jelgavas 2.valsts ģimnāziju (1936), Latvijas Universitāti. Literāta gaitas uzsācis žurnāla “Students” redakcijā.

No 1940. gada piedalījies Latvijas Armijas 3. Jelgavas kājnieku pulkā. Darbojies Latvijas Centrālajā komitejā, bijis “Daugavas Vanagu Mēnešraksta” redaktors. 1944. gadā mobilizēts Latviešu leģionā. Pēc gūsta studējis Baltijas universitātē Pitsburgā. Darbojies žurnālistikā. ASV strādājis skolu sistēmā. Rakstījis dažādos latviešu trimdas izdevumos par sabiedriskiem un literatūras vaicājumiem.  Piedalījies latviešu bērnu žurnāla “Mazputniņš” veidošanā, bijis tā atbildīgais redaktors. Sastādījis latviešu leģionāru, karagūstekņu atmiņu, dienasgrāmatu, mutvārdu liecību krājumu 2 daļās “Bez ienaida un bailēm” (Elpa, 2005). Par ilggadēju darbu žurnālistikā apbalvots ar PBLA Krišjāņa Barona prēmiju. 

Miris Kalamazū, ASV, Mičiganas štatā.

 

//Trojanovskis Viktors. Ludzas zeme.- Ludza: Ludzas rajona padome, 2004.- 185.lpp.