breidaks

(1932.25.I – 2002.24.II)

Latviešu valodnieks.

Dzimis Isnaudas (bij. Pildas) pagasta Breidakos. Pēc Isnaudas 7-gad. skolas un Ludzas vidusskolas studēja filoloģiju LVU, absolvējis 1956. gadā ar diplomdarbu “Pildas izloksnes leksika’’.

Strādājis Aglonas vidusskolā, ZA Valodas un literatūras institūtā, izdevniecībā “Zinātne” par redaktoru, Daugavpils Pedagoģiskajā institūtā, Latvijas Universitātē, Rēzeknes Augstskolā par pasniedzēju.

1969. gadā aizstāvējis filoloģijas zinātņu kandidāta grādu disertācijā “Augšzemnieku dialekta latgalisko izlokšņu mantotā dialektālā leksika un tās vēsturiskie sakari”, 1990. gadā – filoloģijas doktora grāds par fundamentālo pētījumu “Latviešu valodas latgalisko izlokšņu fonētika, sinhronija un dishronija”.

Uzrakstījis brošūru “Valodas izcelšanās”, publicējis daudzus problemātiskus rakstus dzimtenes un ārzemju izdevumos. Atzīts latgaliešu valodas, baltu salīdzināmās vēsturiskās gramatikas speciālists.

//Viktors Trojanovskis. Ludzas zeme: rajona daba, vēsture, šodiena.- Ludza: Ludzas rajona padome, 2004.- 128.lpp.

Plašāk Ludzas pilsētas bibliotēkas datu bāzēs