kravalis o

(1942.28.IV – 2008.30.VI)

Literatūras kritiķis, publicists, dzejnieks (pseidonīmi Ontunejs Rīkstāns, Ošvolds Dveiņuvs).

Dzimis Isnaudas (bij. Pildas) pagasta Potorovā. Beidzis vietējo 7-gad. skolu, Ludzas lauksaimniecības tehnikumu, LVU Vēstures un filoloģijas fakultāti.

Strādājis laikraksta “Literatūra un Māksla” redakcijā, ZA Valodas un literatūras institūtā, Daugavpils teātrī par literārās daļas vadītāju, Rakstnieku savienības Daugavpils nodaļas sekretāru. Organizējis Ludzas literāro apvienību, izdevis žurnālu “Jauno Dzeive”. Presē iespiedis daudzus dzejoļus un rakstus par Latgali. Populāra ir viņa kultūrvēsturiska poēma “Broļ, pīmiņi!”.

1984. gadā laidis klajā savu kritisku apcerējumu izlasi “Jābūt”. Sastādījis fabulu izlasi bērniem “Trešā aste” (1981), rakstu krājumu par bērnu literatūru “Sudrabotais vārds” (1982) un “Padoms” (1986, 1988).

Dzejoļu kopa iekļauta Ludzas literārās apvienības krājumā “Saule izkapts kātā” (1991), daudzi dzejoji un raksti par Latgali izkaisīti presē. Dzīvojis Daugavpilī, bijis Rakstnieku Savienības biedrs.

Apbedīts Daugavpils kapos.

 

//Viktors Trojanovskis. Ludzas zeme: rajona daba, vēsture, šodiena.- Ludza: Ludzas rajona padome, 2004.- 116.lpp.

Plašāk Ludzas pilsētas bibliotēkas datu bāzēs