kubulina

(1942.14.VIII – )

Literatūrkritiķe.

Dzimusi Kārsavā. Absolvējusi LVU Filoloģijas fakultāti.

Rakstījusi par mūsdienu dzeju, tās attīstības jautājumiem. Publikācijas apkopotas grāmatās “Kontūras” (1981), “Ērkšķu kronis katram savs” (1987).

Rakstījusi gada pārskatus par latviešu dzeju krājumā «Latviešu literatūra» (1995, 1996).
Sarakstījusi monogrāfiju «Vizma Belševica» (1997). Sastādījusi, sarakstījusi ievadu un komentārus A. Dagdas „Rakstiem” (1, 2001) un E. Virzas „Rakstiem” (2008-2011).

2019. gadā apbalvota ar Atzinības krustu.

 

 

Viktors Trojanovskis. Ludzas zeme: rajona daba, vēsture, šodiena.- Ludza: Ludzas rajona padome, 2004.- 153.lpp.

Plašāk Ludzas pilsētas bibliotēkas datu bāzēs