(1926.11.XI – 2012.08.VI)

Tulkotāja, dzimusi Pildas pagastā ierēdņa ģimenē. Absolvējusi Istras pamatskolu, Rīgas 3. vidusskolu, LVU no 1945. līdz 1950. gadam studējusi filoloģiju.

Strādājusi par skolotāju Rīgas 5. vidusskolā, redaktori izdevniecībā “Liesma”. Tulkojusi no krievu valodas A. Čakovska, V. Maksimova, A. Nurpeisova, G. Gulia daiļdarbus.

 

//Trojanovskis Viktors. Ludzas zeme: rajona daba, vēsture, šodiena – Ludza: Ludzas rajona padome, 2004.- 242. lpp.

Plašāk Ludzas pilsētas bibliotēkas datu bāzēs