(1941.08.11 – )

Grafiķe.

Dzimusi Kārsavā, beigusi Valsts Mākslas akadēmijas Grafikas nodaļu ar diplomdarbu „Aktieru portreti” (L. Šmits, K. Sebris, A. Garne, A. Liedskalniņa) oforta tehnikā.

Mākslinieku savienības biedre no 1968.gada.

Darbojas , lielākoties, stājgrafikā un grāmatu grafikā. Ofortā māksliniece pielieto savdabīgus metāla plātnes virsmas apdares paņēmienus. Krāsainās litogrāfijas tehnikā viņa darina emocionāli saspringtas, dramatisku noskaņu piesātinātas ainavas un klusās dabas, psiholoģiski saasinātus portretus. Grāmatu ilustrācijas veido zīmējumā, akvarelī, pastelī.

Izstādēs piedalās kopš 1966. gada.

Saņēmusi vairākus apbalvojumus: diploms 4. Vissavienības estampa izstādē (1974), diplomi 4. un 5. Tallinas grafikas triennālē (1977, 1980), diploms 2. Rīgas miniatūrgrafikas triennālē (1987), Mākslinieku Savienības diploms un medaļa par 1988. gada labāko jaunrades sasniegumu.

//Viktors Trojanovskis.  Ludzānieši: ieskicējumi par novadnieku veikumu literatūrā, publicistikā, mākslā, zinātne.- Ludza: Ludzas rajona padome, 1998.- 57.lpp.

Plašāk Ludzas pilsētas bibliotēkas datu bāzēs