(1929.2.VII – 1992.)

Grafiķis.

Dzimis Cirmas (bij. Zvirgzdenes) pagasta Kleperos. Beidzis Strautiņu 7-gad. skolu, Ludzas vidusskolu, studējis grafiku Mākslas akadēmijā.

Strādājis Rīgas lietišķās mākslas vidusskolā par gleznošanas un poligrāfijas pasniedzēju. Darinājis grāmatzīmes, ilustrējis dažādus izdevumus, veidojis psiholoģiskus portretus, ainavas linogriezumā.

Piedalījies republikas, Vissavienības un aizrobežu mākslas izstādēs.

Mākslinieku savienības biedrs kopš 1961.gada.

 

//Viktors Trojanovskis. Ludzas zeme: rajona daba, vēsture, šodiena.- Ludza: Ludzas rajona padome, 2004.- 115.lpp.

Plašāk Ludzas pilsētas bibliotēkas datu bāzēs