(1894.21.IV – 1975.28.VII)

Grafiķis.

Dzimis Ludzas apriņķa Domopoles (tagad Balvu rajona Bērzpils) pagasta trūcīga zemnieka ģimenē. Mācījies Lubānas ministrijas skolā, kādā Pēterpils ģimnāzijā, Ķeizariskās mākslas veicināšanas biedrības skolā, Pēterpils Mākslas akadēmijā.

Strādājis par zīmēšanas skolotāju, ilustrējis dažus krievu žurnālus. 20. gadu sākumā pārradies dzimtenē, gleznojis ainavas un portretus, darbojies grafikā periodisko izdevumu un grāmatu ilustrēšanā Rēzeknē un Daugavpilī. Mākslinieciski noformējis vairākas latviešu un krievu mācību grāmatas. Dekšņa bija savācis lielu senatnes, etnogrāfisko priekšmetu kolekciju, daudz folkloras materiālu.

  1. gadā apbalvots ar V šķiras Triju Zvaigžnu ordeņi

Kara beigu posmā emigrējis uz ārzemēm.

Miris Ontario provincē, Kanādā.

//Trojanovskis Viktors. Ludzānieši : ieskicējumi par novadnieku veikumu literatūrā, publicistikā, mākslā, zinātnē / Viktors Trojanovskis. – Ludza : Ludzas rajona padome, 1998. – 114 lpp. : il.