(1934.1.VIII – 2013.07.X)

Grafiķis, pedagogs.

Dzimis Nautrēnu pagasta Lazdu ciemā. Pēc Nautrēnu vidusskolas pabeigšanas mācījies republikāniskās arodbiedrību padomes kultūras nama zīmēšanas un gleznošanas studijā pie E. Jurķeļa.

1964. gadā absolvējis Rīgas lietišķās mākslas vidusskolas Rēzeknes filiāles dekoratīvās noformēšanas nodaļu, bet 1977. gadā – Latvijas Valsts Mākslas akadēmijas pedagoģijas nodaļu ar diplomdarbu eļļas tehnikā „Latgales keramiķa darbnīcā”. Ilgi strādājis par Rēzeknes lietišķās mākslas vidusskolas pasniedzēju, tad direktoru, organizējis un vadījis jaunās skolas ēkas celtniecību, bērnu mākslas skolas izveidošanu, gādājis par koktēlniecības nodaļas atvēršanu.

Mākslinieciski iekārtojis reģionālo avīzi „Moras zeme”, reliģiski māksliniecisko žurnālu „Katoļu Dzeive”, tikpat kā visas Latgales Kultūras centra izdevniecības klajā laistās grāmatas, tai skaitā Ludzas literātu apvienības kopkrājumu „Saule izkapts kātā”.

Saņēmis Romas pāvesta Jāņa Pāvela II medaļu un 1990. gadā Vatikāna kancelejas Atzinības rakstu.

Sākumā mākslinieks aizrāvies ar akvareļglezniecību, tad pievērsies grafikas žanriem – ekslibrim, plakātiem, lietišķai grafikai, grāmatu grafikai, karikatūrai, draudzīgiem saržiem. Ekslibros – galvenokārt cinkogrāfijā un oforta tehnikā – stilistiski daudzveidīgi izmanto metaforu, simbolu un kaligrāfiju. No 1988. gada aizsācis ekslibru virkni ievērojamiem Latgales kultūras un mākslas darbiniekiem (A. Rancānei, J. Streičam, A. Vējānam, A. Kūkojam).

  1. gadā P. Gleizdāns apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa Zelta Goda zīmi.

Guldīts  Ančupānu kapos.

 

//Trojanovskis Viktors. Ludzānieši : ieskicējumi par novadnieku veikumu literatūrā, publicistikā, mākslā, zinātnē / Viktors Trojanovskis. – Ludza : Ludzas rajona padome, 1998. – 114 lpp. : il.

Plašāk Ludzas pilsētas bibliotēkas datu bāzēs