gorbunovs janis

(1910 – 1959.05.II)

Mākslinieks.

Dzimis Nukšu (bij. Pildas) pagasta Belomoiku sādžā, mācījies Ludzas ģimnāzijā zīmēšanu viņam pasniedza Aleksejs Gudelis-Gudļevskis, Latvijas Mākslas akadēmijā glezniecību – Vilhelms Purvītis.

Lai arī jau toreiz Latgales dēla spilgtās gleznas guva zinātāju ievērību, augstskolu pabeigt neizdevās. Mobilizēts leģionā, viņš vēlāk nokļuva krievu gūstā, pēc filtrācijas nometnes strādāja autorūpnīcas celtniecībā Gruzijā.

Vēlāk pasniedzis zīmēšanu Ludzas ģimnāzijā. Kā neuzticams elements drīz vien pārcelts darbā uz lauku skolu – sākumā uz Mērdzeni, pēc tam uz  Dzērvēm. Kopš 1953. gada dzīvojis Ludzā, strādājis par noformētāju kultūras namā, turpinot gleznot.

Piedalījies vairākās izstādēs muzejā un citas vietās.

//Viktors Trojanovskis. Ludzas zeme: rajona daba, vēsture, šodiena.- Ludza: Ludzas rajona padome, 2004.- 213.lpp.

 Plašāk Ludzas pilsētas bibliotēkas datu bāzēs