gudlevskis

(1888.8.VII – 1945.8.IV)

Krievu-poļu izcelsmes mākslinieks, pedagogs.

Dzimis Ciblas pagasta Zabolotjes muižā. Viņš bija pirmais diplomētais novada mākslinieks, kas baudījis izglītību Pēterpilī.

Strādāja stājglezniecība, nodevās katoļu baznīcu altāru apgleznošanai ar  svētbildēm gan Ludzas, gan citās baznīcās gleznoja dabas ainavas un portretus, darināja teātra uzvedumu dekorācijas, zīmēja iespaidīgus plakātus dažāda veida sarīkojumiem. Ilgus gadus pasniedza zīmēšanu Ludzas skolās, viņa audzēkņu vidū bija topošie mākslinieki V. Kalvāns, L. Tomašickis, J. Gorbunovs, J. Soikans, P. Kravcovs.

30.gados piedalījās mākslas izstādēs Rīgā. Vairums viņa darbu pazuduši.

Apglabāts Ludzas pilsētas kapos.

 

//Viktors Trojanovskis. Ludzas zeme: rajona daba, vēsture, šodiena.- Ludza: Ludzas rajona padome, 2004.- 150.-106..lpp.

Plašāk Ludzas pilsētas bibliotēkas datu bāzēs