(1934.15.XII – 2018.27.IX)

Grafiķis, interjerists.

Dzimis Kārsavā. Beidzis LVU Fizikas un matemātikas fakultāti un Latvijas Mākslas akadēmijas interjera un iekārtas nodaļu.

Veidojis interjeru un telpiskus dekorus LVU Cietvielu fizikas institūtā, strādājis par māksliniecisko redaktoru izdevniecībā “Latvijas enciklopēdija”, līdztekus tam veidodams māksliniecisku ietērpu vairākiem tās izdevumiem. Veidojis māksliniecisko ietērpu daudziem enciklopēdiju izdevumiem (“Ģimenes enciklopēdija”, 1-3, “Latviešu rakstniecība biogrāfijās”, “Mitoloģijas enciklopēdija”, 1-3).

Ķīsis izstādēs piedalās kopš 1974. gada ar darbiem akvareļtehnikā. Strādā nelielu punktveida otas triepienu manierē. Pievērsies pilsētas ainavai, lauku sadzīves tēmām (“Arakstes motīvs”, 1980; “Darbdiena beigusies”, 1985; “Pie akas”, 1992). Glezno arī eļļas darbus reālistiskā manierē. Tematika – ziedi, pilsētas ainava, lauku ainava, jūra.

 

//Viktors Trojanovskis. Ludzas zeme: rajona daba, vēsture, šodiena.- Ludza: Ludzas rajona padome, 2004.- 153.lpp.

Plašāk Ludzas pilsētas bibliotēkas datu bāzēs