(1929.31.X – 2016.15.IX)

Mākslas zinātniece.

Viņa nākusi no Ludzas apriņķa Zvirgzdenes pagasta dārznieka un mājsaimnieces ģimenē. Absolvējusi LVU Filoloģijas fakultātes latviešu valodas un literatūras nodaļu (1953), Mākslas vēstures un teorijas nodaļu (1967) ar diplomdarbu „Rēzeknes novada dekoratīvo audumu darināšanas un rotāšanas tradīciju veidošanās”. 1985. gadā Maskavā aizstāvējusi disertāciju „Latviešu padomju mākslas keramikas attīstības galvenās tendences (1960 – 1985)”, iegūstot mākslas zinātņu kandidātes grādu.

Strādājusi par skolotāju Zaļenieku lauksaimniecības vidusskolā, par zinātnisku līdzstrādnieci LPSR Vēstures muzeja etnogrāfijas nodaļā, vecāko inspektori Kultūras ministrijas Muzeju, tēlotājas mākslas un pieminekļu aizsardzības pārvaldē, zinātnisko līdzstrādnieci Gustava Šķiltera memoriālajā muzejā, Zinātņu Akadēmijas literatūras, folkloras un mākslas institūtā.

V. Kučinska pievērsusies lietišķās mākslas (galvenokārt keramikas) attīstības problēmām, publicējusi par šiem vaicājumiem virkni rakstu periodikā. Sarakstījusi monogrāfiju „Olita Āboliņa”, „Mākslas keramika Latvijā (1960-1980)”, kā arī sastādījusi un sarakstījusi ievadus reprodukciju albumam „Silvija Šmidkena. Leons Lukšo. Keramika” un „Rūta Bogustova. Tekstīlijas”.

Mirusi Rīgā.

 

 

//Trojanovskis Viktors. Ludzānieši : ieskicējumi par novadnieku veikumu literatūrā, publicistikā, mākslā, zinātnē / Viktors Trojanovskis. – Ludza : Ludzas rajona padome, 1998. – 114 lpp. : il.

Plašāk Ludzas pilsētas bibliotēkas datu bāzēs