Profesionāls gleznotājs, krievu emigrants.

Beidzis Permjas mākslas akadēmiju, strādāja par pedagogu Ludzas valsts krievu ģimnāzijā. Arī viņš nodevās sakrālajai mākslai, pareizticīgo baznīcas vajadzībām, darinot vairākas ikonas krievu reālistiskās glezniecības akadēmiskajā stilā, kā arī gleznoja izteiksmīgus portretus, vadīja mākslas kursus.

 

//Trojanovskis Viktors. Ludzānieši : ieskicējumi par novadnieku veikumu literatūrā, publicistikā, mākslā, zinātnē / Viktors Trojanovskis. – Ludza : Ludzas rajona padome, 1998. – 114 lpp. : il.