(1938.15.I – )

Koktēlnieks, interjerists, pedagogs.

Dzimis Ludzas apriņķa Miglinieku ciema Silos. Beidzis Nautrēnu vidusskolu, Rēzeknes Lietišķās mākslas vidusskolas dekoratīvās noformēšanas nodaļu, kur viņa skolotājs bija novadnieks Jānis Unda, un Latvijas Mākslas akadēmijas interjera un iekārtas nodaļu (1972) ar diplomdarbu „Viļānu selekcijas stacijas administratīvās ēkas interjers”.

Darbojas Rēzeknes mākslinieku kopā. Izstādēs piedalās no 1970. gada, Mākslinieku savienības biedrs kopš 1976. gada. Ilgu laiku strādājis par Rēzeknes lietišķās mākslas vidusskolas pasniedzēju un koktēlniecības nodaļas vadītāju, kuras dibināšanā un izveidē ieguldījis daudz pūļu, nodibinājis 1991. gadā Makašānu amatu vidusskolu.

A.Rancāns veidojis pazīstamu Latgales literatūras, kultūras, mākslas darbinieku, radu un paziņu mazās skulptūras formas – bareljefus, kā arī atjautīgi, asprātīgi tvertās koka statuetes par dažādiem mūsu dzīvē sastopamiem negatīviem tipiem. Viņa darbus caurstrāvo nedaudz zobgalīgs, taču labestīgs smaids.

Organizējis savu darbu izstādes Rēzeknē, Krievijā, Lietuvā, Polijā. Personālizstādes bijušas Rēzeknē, Daugavpilī, Rīgā. Mākslinieka darbi atrodami mākslas muzejā „Arsenāls”, Ludzas un Rēzeknes muzejos, daudzās privātkolekcijās.

Aktīvi pievērsies Latgales vēstures pētniecībai, kā rezultātā tapušas trīs grāmatas – “Šaipus. Viņpus.”, “Krievināšana” un “Pievienoti Latvijai.”

Pievērsies Latgales krucifiksu pētniecībai un atjaunošanai, izgatavojis un atjaunojis vairākus desmitus koka krucifiksus daudzās Latgales kultūrvēsturiski nozīmīgās vietās.

A. Rancāns par sakrālās koktēlniecības attīstību apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni.

 

//Trojanovskis Viktors. Ludzānieši : ieskicējumi par novadnieku veikumu literatūrā, publicistikā, mākslā, zinātnē / Viktors Trojanovskis. – Ludza : Ludzas rajona padome, 1998. – 114 lpp. : il

Plašāk Ludzas pilsētas bibliotēkas datu bāzēs