soikans.juris

(1920.12.IV – 1995.16.XI)

Gleznotājs, grafiķis, mākslas pedagogs.

Dzimis Ludzā pašvaldību darbinieka Jezupa Soikana ģimenē. Pabeidzis vietējo ģimnāziju, līdz 1944. gadam studējis glezniecību un zīmēšanu Latvijas Mākslas akadēmijā pie L. Svempa, A. Annusa, J. Cielavas, V. Tones.

Iesaukts leģionā, kur bija ziņotājs (zīmētājs). Kopš 1945. gada dzīvoja Vācijā. Līdz 1963. gadam strādāja par skolotāju un lektoru latviešu skolās un kursos, arī amerikāņu darba rotā Kaizerslauternā, par zīmētāju Minsterē, zīmēšanas un mākslas vēstures skolotāju Helmholca ģimnāzijā Dortmundā – līdz pat 1992. gadam. Kopš kara beigām intensīvi nodevies radošam darbam eļļas glezniecībā un grafikā, veicot plašus pētījumus, savā daiļradē.

J. Soikans izdevis dažādās tehnikās darinātu darbu reprodukciju mapes un ciklus „Lībeka” (tušas zīmējumi), „Māras zemes lūgšana” (linogriezumi), grafiku ciklus „Modernais Ikars”, „Neptuna pasaulē”, „Metamorfoza”.

Kopš 1941. gada piedalījies pāri par divsimt izstādēs turpat vai visos kontinentos (Anglijā, ASV, Austrijā, Austrālijā, Dānijā, Francijā, Holandē, Itālijā, Izraēlā, Kanādā, Padomju Savienībā, Spānijā, Šveicē, Vācijā, Vatikānā, Zviedrijā, Latvijā, tai skaitā Rēzeknē un Ludzā).

J. Soikans mūžībā aizgāja Rīgā. Pēc kremācijas urna ar viņa pelniem apbedīta Ludzas pilsētas kapos.

Godinot izcilā novadnieka – mākslinieka, filozofa , mākslas teorētiķa un pedagoga piemiņu Ludzas mākslas skola nosaukta profesora Jura Soikana vārdā.

 

//Trojanovskis Viktors. Ludzānieši : ieskicējumi par novadnieku veikumu literatūrā, publicistikā, mākslā, zinātnē / Viktors Trojanovskis. – Ludza : Ludzas rajona padome, 1998. – 114 lpp. : il.

Plašāk Ludzas pilsētas bibliotēkas datu bāzēs

http://zagarins.net/jg/jg161/JG161_gramatas_Sturma.htm