(1926.9.IX – 1980.21.II)

Grafikis.

Dzimis Ludzā, audzis mākslinieciskā gaisotnē. Jau kopš agras bērnības viņu saistījusi krāsu un līniju valstības burvība. Mācījies Rēzeknes un Rīgas ģimnāzijās, sižetus saviem ogles  zīmējumiem meklēdams galvaspilsētas nomalēs.

1944. gadā iesaukts armijā, kara ziņotāju (zīmētāju) vadā, pabijis frontē, vēlāk karagūstekņu nometnē. 1947. gadā no Vācijas izceļojis uz patstāvīgu dzīvi Anglijā, kur bija vienkāršs strādnieks, autobusu konduktors, šoferis. Studēja tautsaimniecību Londonas Universitātes eksporta institūta neklātienes nodaļā. 1954. gadā viņš sāka strādāt pasaulslavenās amerikāņu firmas „Caterpillar” filiālē Anglijas pilsētā Lesterē par menedžera palīgu, vēlāk par firmas finansu direktoru.

Soikāns tiek uzskatīts par vienu no nozīmīgākajiem latgaliešu trimdas māksliniekiem ar Eiropas slavu. Sākot ar 1952. gadu, meistars sakopoja un ar pseidonīmu Niklo de Martinell izdeva četras savu grafiku un zīmējumu reprodukciju mapes un septiņas grāmatas. Nozīmīgākie cikli ir „Ciešanu laiks”, „Akmens sprostā”, „Vientulība”,  „Izstumtie”, „Res Humanae”.

Pēdējā mūža posmā N. Soikans pievērsies ainavai ekspresionistiskā stilā. Sākot ar 1946. gadu, mākslinieks piedalījies vairāk nekā pussimts izstādēs.

Miris Lestenē.

 

//Trojanovskis Viktors.Ludzānieši : ieskicējumi par novadnieku veikumu literatūrā, publicistikā, mākslā, zinātnē / Viktors Trojanovskis. – Ludza : Ludzas rajona padome, 1998. – 114 lpp. : il.

Plašāk Ludzas pilsētas bibliotēkas datu bāzēs