bedrzickis

(1874.14.X – 1962.2.III)

Ārsts.

Dzimis Viļānos muižnieka ģimenē. 1899. gadā pabeidzis Maskavas universitāti, Mihails Bedržickis, kā lauku ārsts, tika nosūtīts uz Neveļas apriņķi, bet 1905.gada septembrī atbraucis uz Ļucinu (Ludzu) un līdz 1934. gadam bija vietējās apriņķa slimnīcas vadītājs, pēc tam pārgājis uz ambulatorisko darbu apriņķī.

Pirmā pasaules kara laikā ārsts Bedržickis vadījis vienu no pirmajām kara lazaretēm pilsētā. Ilgus gadus M. Bedržickis bijis mūsu pusē vienīgais un neaizvietojamais acu slimību speciālists, strādājis dzemdību nodaļā, ārstējis sieviešu slimības.

No 1934 – 1936 gadam strādājis par Ludzas apriņķa slimnīcas ārstu, lauku iecirkņa ārsts Eversmuižā 1936 – 1937, Pildā 1937 – 1941, Zvirgzdenē 1941 – 1944, Ludzas ambulances ārsts 1944 – 1958.

Ārsts M. Bedržickis visos laikos aktīvi veicis izglītošanas darbu: lasījis publikācijas, lekcijas, centies panākt darba apstākļu uzlabošanu, atrisināt būtiskas problēmas apriņķī ārstniecības darba organizācijā, piedaloties Zemstes sapulcēs. M. Bedržicka iesākto darbu turpina viņa mazdēls Mihails Ļepiļins.

Miris Ludzā, apbedīts pilsētas kapos. Pie nama Tirgus ielā 1, kurā viņš dzīvoja no 1909. gada līdz mūža galam, 1999. gadā piestiprināta piemiņas plāksne.

 

//Arnis Vīksna Latgales ārsti un ārstniecība 1772 – 1918 .- Rīga: Latvijas universitāte, 2004

//G. Lepilins. Mans vectēvs. //Ludzas zeme.-1999.-26.okt.

Plašāk Ludzas pilsētas bibliotēkas datu bāzēs