(1919.11.XI – 2013.28.VI)             

Ginekoloģe, Republikas Nopelniem bagātā ārste.

Dzimusi Tukumā, beigusi Rīgas medicīnas māsu skolu, pēc tam beigusi Rīgas Medicīnas institūtu. Bijusi nosūtīta darbā uz Kuldīgu, taču uzreiz pēc sadales piedāvāts darbs Varakļānu slimnīcā, pēc apprecēšanās pārcēlusies uz Cesvainu, kur strādājis viņas vīrs.

1957. g. ģimene pārbraukusi uz Ludzu, A. Bogdanova strādājusi par ginekoloģi Ludzas rajona slimnīcā.

60 gadu beigās Anna Bogdanova bijusi  PSRS Augstākās Padomes deputāte, pateicoties tam, viņa apmeklējusi PSRS dažādas vietas, delegācijas sastāvā bijusi  arī Āfrikā – Mali.

Nevar saskaitīt, cik daudziem bērniem viņa palīdzējusi nākt pasaulē  savos 30 darba gados.

Pēdējā dzīves vieta Ludza.

//Ludzas Zeme. Nr.19 (2013, 2 jūl.), 12. lpp.

Plašāk Ludzas pilsētas bibliotēkas datu bāzēs