(1923.26.IV – 2011.13.II)

Mediķis.

Dzimis Nirzas pagasta Kušneros. Mācījies Lūrupu, Raipoles, Zilupes, Aglonas klostera skolā un Ludzas ģimnāzijā. Karojis, guvis ievainojumus, kļuvis invalīds. Strādājis par skolotāju Nirzā, pasniegdams latviešu valodu un literatūru, vēsturi, zīmēšanu.

1953. gadā absolvējis Rīgas Medicīnas institūta Vispārējās ārstniecības fakultāti, palicis aspirantūrā Patoloģiskās anatomijas un tiesu medicīnas katedrā. Tur aizstāvējis kandidāta disertāciju. Bijis lektors Medicīnas skolā, asistents medicīnas institūtā, ārsts un nodaļas vadītājs Republikāniskajā klīniskajā slimnīcā, institūta katedras vadītāja vietas izpildītājs, docents.

Uzrakstījis medicīnas doktora disertāciju. No 1981. gada līdz 1987.gadam strādājis par Veselības aizsardzības ministrijas Tiesu medicīnas ekspertīzes biroja ekspertu-histologu. Publicējis vairākus desmitus zinātnisku rakstu.

Guldīts Rīgas Meža kapos

 

//Viktors Trojanovskis. Ludzas zeme: rajona daba, vēsture, šodiena.- Ludza: Ludzas rajona padome, 2004.- 212.lpp.