(1939.6.I – )

Habilitētais medicīnas doktors.

Dzimis  Kārsavā. Beidzis Rīgas Medicīnas institūtu.

Strādājis par ārstu un galveno ārstu Talsos, Rīgā. LMA dermatoloģijas katedras vadītājs, Medicīnas vēstures institūta zinātniskais līdzstrādnieks. LMA profesors kopš 1991, LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes pasniedzējs kopš 1996. Veicis lielu pētniecisku darbu dermatoveneroloģijā un medicīnas vēsturē. Publicējis ap 200 zinātnisku darbu, viņam ir vairāki izgudrojumi un patenti. Latvijas Medicīnas akadēmijas dermatoloģijas klīnikas vadītājs.

 

//Viktors Trojanovskis. Ludzas zeme: rajona daba, vēsture, šodiena.- Ludza: Ludzas rajona padome, 2004.- 154.lpp.

Plašāk Ludzas pilsētas bibliotēkas datu bāzēs