rekasevs

(1859.17.II – 1955.17.X)

Dzimis Gomeļā. 1883. gadā beidzis Maskavas universitātes medicīnas fakultāti. Īslaicīgi strādājis Saratovas guberņā un Gorodkā Vitebskas guberņā, Ludzas apriņķa lauku iecirkņa ārsts no 1884. g. līdz 1894. g.

Ludzas pilsētas ārsts (1894 – 1904). Ludzas apriņķa ārsts (1904 – 1918). Arī slimnīcas vadītājs, skolu ārsts un Vitebskas guberņas vecākais ārsts.

Sākumā viņš apmeties uz dzīvi tagadējās Latgales ielas galā, bet vēlāk nopircis māju tagadējā Tirgus ielā, kur strādājis un nodzīvojis visu savu garo mūžu. Šī iela tā arī saucās par Doktoru ielu. Bet blakus, aiz stūra, tagadējā Raiņa iela (tur, kur tagad atrodas pilsētas izpildkomitejas ēka) atradās slimnīca, kurā strādāja Aņisims Rekaševs.

Rītos ārsts Rekaševs pieņēma slimniekus mājas ambulancē, bet pēcpusdienā gāja uz slimnīcu. Aņisims Rekaševs ārstēja burtiski visas slimības, operēja, pieņēma dzemdības, rāva zobus. Aņisims Rekaševs bija izcils diagnostiķis. Sevišķi spraigas ārstam bija tirgus dienas – piektdiena un svētdiena. Šajās dienās Ludzā iebrauca daudz zemnieku no visattālākajiem nostūriem. Pacientu pieņemšana ilga līdz vēlai stundai. Taču palīdzību saņēma visi, kas vien griezās pie ārsta. Kad pēdējais apmeklētājs atstāja ārsta kabinetu, viņš nesteidzās doties mājās, bet it kā visu rezumēja, analizēja stāvokli: no kurienes un ar kādām slimībām bija nākuši pie viņa pacienti. Ja izrādījās, ka no viena un tā paša apvidus nāca slimnieki ar vienām un tām pašām slimībām, sevišķi, ja tās bijušas infekcijas slimības, ārsts tos ievietoja slimnīcā.

Brīvajā laikā Aņisims Rekaševs labprāt strādājis dārzā, gājis medībās.

Savā personiskajā dzīvē Aņisims Rekaševs bija vienkāršs. A. Rekaševs nespēja dzīvot bez humora, mīlēja jokus.

Par lielajiem nopelniem veselības aizsardzības darbā Aņisimam Rekaševam, vienam no pirmajiem republikā, 1944. gadā piešķirts Latvijas PSR Nopelniem bagātā ārsta nosaukums.

Rekaševa ielas 31. namā, kurā viņš dzīvojis, piestiprināta piemiņas plāksne ar portretu.

// Par komunisma uzvaru.-1984.-21.februārī.

//Vīksna A Latgales ārsti un ārstniecība 1772 – 1918. Rīga: Latvijas Universitāte, 2004

Plašāk Ludzas pilsētas bibliotēkas datu bāzēs