(1925.18.I – )

Docents.

Dzimis Ludzas apriņķa Nirzas pagasta Sjakstu ciemā. Mācījies Raipoles pamatskolā, Ludzas vidusskolā. Pēc Rīgas Medicīnas institūta absolvēšanas 1954.gadā bijis aspirants, vēlāk sācis strādāt par asistentu. 1961. gadā aizstāvējis kandidāta disertāciju, kopš 1965. gada – docents, no 1963. gada līdz 1978. gadam bijis institūta mācību prorektors. Zinātnes laukā strādājis pie kuņģa ķirurģijas un citām problēmām. Turpat pussimts zinātnisku un populārzinātnisku publikāciju autors.

 

//Viktors Trojanovskis. Ludzas zeme: rajona daba, vēsture, šodiena.- Ludza: Ludzas rajona padome, 2004.- 154.lpp