(1953.18.I – )

Pedagogs, pašvaldību darbinieks.

Beidzis Nautrēnu vidusskolu, ar sarkano diplomu Jelgavas Lauksaimniecības akadēmiju – lauksaimniecības mehanizācijas specialitātē,  Maskavas Universitātes Lauksaimniecības inženieru Pedagoģijas fakultāti. 2001. gadā Jelgavas Lauksaimniecības universitātē ieguvis socioloģijas zinātņu maģistra grādu.

Strādājis Malnavas lauksaimniecības tehnikumā par speciālo priekšmetu pasniedzēju, direktora vietnieku praktiskajā apmācībā un mācību darbā. Kopš 1994. gada vadījis Malnavas pagasta padomi, no 1997. gada līdz 2004.g. bija arī Ludzas rajona padomes priekšsēdētājs.

No 2005. gada līdz 2018. gadam – Malnavas koledžas direktors.

Ar fotoaparātu un videokameru iemūžinājis daudzus notikumus, tādējādi palīdzot veidot tehnikuma, pagasta un rajona nozīmīgāko norišu arhīvu. Šos materiālus daudzkārt izmantojusi savās pārraidēs Latgales televīzija.

//Trojanovskis Viktors. Ludzas zeme.- Ludza: Ludzas rajona padome, 2004.- 183.lpp.

Plašāk Ludzas pilsētas bibliotēkas datu bāzēs