(1893.13.VI – 1941.21.XII)

Politiķis, publicists.

Dzimis Mežvidu (bij. Bērzgales) pagasta Stepuļos. Beidzis vietējo tautskolu, studējis Pēterpils Garīgajā seminārā un LU Juridiskajā fakultātē.

Vienīgais no Latgales piedalījies Latvijas Republikas proklamēšanas aktā Tautas padomē 1918. gada 18. novembrī. Bijis Saeimas deputāts un Satversmes sapulces loceklis, Latgales zemnieku partijas un Saeimā lielākās latgaliešu frakcijas līderis, Latgales zemes padomes loceklis, Tautas padomes sekretārs, Saeimas vicepriekšsēdētājs.

Rosīgi darbojies publicistikā – avīzēs “Zemnīka Ziņas” un “Latgolas Vōrds”, 1920. gadā bija avīzes “Latgalīts” vadītājs. 1918. gadā izdevis grāmatu “Atskats par latgaliešu pareizrakstības apspriedi”, 1921. un 1922. gadā – “Latvīšu volūdas gramatiku” latgaliešiem.

Apglabāts Rīgas svētā Miķeļa kapos.

 

//Trojanovskis Viktors. Ludzas zeme.- Ludza: Ludzas rajona padome, 2004.- 192.lpp.

Plašāk Ludzas pilsētas bibliotēkas datu bāzēs